شرکت مفتاح رهنورد یکی از شرکتهای فعال در کشور است که با بکارگیری دانش فنی و نیروهای متخصص و نظامهای مدیریتی در زمینه واردات خودرو فعالیت می نماید دیدگاه کلان مدیریت شرکت توجه به اصول کیفیت است که به عنوان اصل اساسی و همیشگی سازمان می باشد
اشتراک

اخبار و رویدادها

بیانیه شرکت مفتاح رهنورد

بیانیه شرکت مفتاح رهنورد,متأسفانه زخم‌خوردگان از شفافیت دولت تدبیر و امید با اقدامی سازمان‌دهی شده توسط رسانه‌های زنجیره‌ای هجمه‌ای ناجوانمردانه را علیه دولت خدمتگزار و وزیر پاک دست صنعت، معدن و تجارت رقم‌زده‌اند و با اتکا به تقاضای این شرکت از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در خصوص دستور همکاری در حفظ و حراست از دارایی و سرمایه این شرکت بلوایی جدید را ترتیب داده‌اند

متأسفانه زخم‌خوردگان از شفافیت دولت تدبیر و امید با اقدامی سازمان‌دهی شده توسط رسانه‌های زنجیره‌ای هجمه‌ای ناجوانمردانه را علیه دولت خدمتگزار و وزیر پاک دست صنعت، معدن و تجارت رقم‌زده‌اند و با اتکا به تقاضای این شرکت از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در خصوص دستور همکاری در حفظ و حراست از دارایی و سرمایه این شرکت بلوایی جدید را ترتیب داده‌اند

Meftah News
بالا
0px
اخبار و رویدادها