شرکت مفتاح رهنورد یکی از شرکتهای فعال در کشور است که با بکارگیری دانش فنی و نیروهای متخصص و نظامهای مدیریتی در زمینه واردات خودرو فعالیت می نماید. دیدگاه کلان مدیریت شرکت, توجه به اصول کیفیت است که به عنوان اصل اساسی و همیشگی سازمان می باشد.
اشتراک

اخبار و رویدادها

مفتاح رهنورد ودیگر واردکنندگان خودرو ملزم به تبعیت از قانون هستند

مفتاح رهنورد ودیگر واردکنندگان خودرو ملزم به تبعیت از قانون هستند,رییس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو که مدیریت مفتاح رهنورد را نیز بر عهده دارد شرکت متبوع خود و دیگر واردکنندگان عضو و غیر عضو این انجمن را ملزم به تبعیت از قانون، برای فروش و پیش فروش خودروهای وارداتی دانست.

رییس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو که مدیریت مفتاح رهنورد را نیز بر عهده دارد شرکت متبوع خود و دیگر واردکنندگان عضو و غیر عضو این انجمن را ملزم به تبعیت از قانون، برای فروش و پیش فروش خودروهای وارداتی دانست.

آب پاکی اتاق اصناف ایران بر روی دستان برخی سود جویان رسانه ای درباره مفتاح رهنورد

آب پاکی اتاق اصناف ایران بر روی دستان برخی سود جویان رسانه ای درباره مفتاح رهنورد,طبق ماده ۱۲ قانون نظام صنفی، شرکت مفتاح رهنورد در مهلت مقرر قانونی برای اخذ مجوزات قانونی لازم برای فعالیت در حیطه قانون نظام صنفی با ثبت نام درسامانه  دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور اقدام عملی داشته و کد رهگیری  برای اخذ مجوز را دریافت وهمراه اسناد مدارک لازم تحویل اتحادیه داده است.

طبق ماده ۱۲ قانون نظام صنفی، شرکت مفتاح رهنورد در مهلت مقرر قانونی برای اخذ مجوزات قانونی لازم برای فعالیت در حیطه قانون نظام صنفی با ثبت نام درسامانه دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور اقدام عملی داشته و کد رهگیری برای اخذ مجوز را دریافت وهمراه اسناد مدارک لازم تحویل اتحادیه داده است.

بررسی کیا پیکانتو ۲۰۱۶

بررسی کیا پیکانتو ۲۰۱۶,در حالی که در بسیاری از بازارهای جهان خریداران به سمت کلاس اس یو وی در ابعاد و ظاهر گوناگون تمایل پیدا کرده اند اما در سمت مقابل هنوز خودروهای کلاس میکرو مشتاقان خود را دارند.

در حالی که در بسیاری از بازارهای جهان خریداران به سمت کلاس اس یو وی در ابعاد و ظاهر گوناگون تمایل پیدا کرده اند اما در سمت مقابل هنوز خودروهای کلاس میکرو مشتاقان خود را دارند.

Meftah News
بالا
0px
اخبار و رویدادها