شرکت مفتاح رهنورد یکی از شرکتهای فعال در کشور است که با بکارگیری دانش فنی و نیروهای متخصص و نظامهای مدیریتی در زمینه واردات خودرو فعالیت می نماید دیدگاه کلان مدیریت شرکت توجه به اصول کیفیت است که به عنوان اصل اساسی و همیشگی سازمان می باشد
اشتراک

اخبار و رویدادها

سازمان توسعه و تجارت مسبب اصلي گراني خودرو نمايندگي هاي رسمي واردكننده خودروهايشان را احتكار كردند

سازمان توسعه و تجارت مسبب اصلي گراني خودرو نمايندگي هاي رسمي واردكننده خودروهايشان را احتكار كردند,خبار شبانگاهی شبکه اول‌سیما در گزارشی دو‌عامل احتکار خودرو توسط نمایندگی های رسمی واردات خودرو و همچنین تصمیمات غیرکارشناسی سازمان توسعه و‌تجارت را عامل گرانی خودرو معرفی کرد

خبار شبانگاهی شبکه اول‌سیما در گزارشی دو‌عامل احتکار خودرو توسط نمایندگی های رسمی واردات خودرو و همچنین تصمیمات غیرکارشناسی سازمان توسعه و‌تجارت را عامل گرانی خودرو معرفی کرد

Meftah News
بالا
0px
اخبار و رویدادها