شرکت مفتاح رهنورد یکی از شرکتهای فعال در کشور است که با بکارگیری دانش فنی و نیروهای متخصص و نظامهای مدیریتی در زمینه واردات خودرو فعالیت می نماید دیدگاه کلان مدیریت شرکت توجه به اصول کیفیت است که به عنوان اصل اساسی و همیشگی سازمان می باشد
اشتراک

امور مشتریانمشتریان گرامی می توانند کلیه انتقادات و پیشنهادات و شکایات خود را با شماره زیر مطرح نمایند 

واحد امور مشتریان شرکت مفتاح رهنورد

02184262

داخلی 305

بالا
0px
امور مشتریان